तस्विरमा उत्साहजनक मतदान गर्दै मतदाता

स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदानका लागि काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका मदतान केन्दैमा मतदाताहरु उत्साहजनक लाईनमा बसेर मदान गर्दै