तस्विरमा वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामीको मन्दिर

 आन्द्रप्रदेशको विकाशापट्टनमस्थित प्रसिद्व धार्मिकस्थल वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामीको मन्दिर ।