पालिका

स्थानीय तहको रणनीतिक योजना बन्ने

स्थानीय तहकोआर्थिक विकास गर्ने गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय आर्थिक विकास रणनीति योजना निर्माण गरेको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी मन्त्रालयले आर्थिक विकासको