पालिका

मृत्यु भएका र दोहोरो नाममा सामाजिक सुरक्षाको छ करोड बाँडियो

साउन ८ गते । स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा वापत्को ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गरेको छ । यसवर्ष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ६८ अर्बभन्दा बढी रकम वितरण