‘मप्रति शेरबहादुर देउवाको शुभेच्छा हुनु स्वाभाविक हो’

कुनै पनि देशको क्रान्ति र निर्माणका निम्ति जनता नै मुख्य र निर्णायक शक्ति हुन्छन् । तर जनतालाई संगठित गर्न, आन्दोलित गर्न, आह्वान गर्न र निर्माणमा समर्पित हुन निश्चित सिद्धान्त र विचारधाराको महत्व प्रमुख हुन्छ । उक्त सिद्धान्त र विचारधाराको व्यवहारिक प्रयोगले क्रान्तिको प्रतीक स्थापित गर्दछ ।

संसारमा क्रान्ति नभएका कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुक छैनन् । तर क्रान्ति सफल भएका र तदनुरुप नयाँ व्यवस्थामा रुपान्तरणभएका मुलुकहरु भने केही मात्र छन् । संघर्षमा सामेल भएर मात्र क्रान्ति प्रतीकको जन्म र विकास हुन्छ । त्यसैगरी क्रान्तिमा सामेल भएका अगुवाहरुले नै आफ्ना अनुभवको आधारमा अध्ययन अनुसन्धानबाट विचार प्रतिपादन गर्छन् र तीनलाई कार्यान्वयनमा लगेर परिमार्जन गर्दै विकास गर्छन् ।

कुनै पनि देशको क्रान्ति र निर्माणका निम्ति जनता नै मुख्य र निर्णायक शक्ति हुन्छन् । तर जनतालाई संगठित गर्न, आन्दोलित गर्न, आह्वान गर्न र निर्माणमा समर्पित हुन निश्चित सिद्धान्त र विचारधाराको महत्व प्रमुख हुन्छ । उक्त सिद्धान्त र विचारधाराको व्यवहारिक प्रयोगले क्रान्तिको प्रतीक स्थापित गर्दछ ।

संसारमा क्रान्ति नभएका कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुक छैनन् । तर क्रान्ति सफल भएका र तदनुरुप नयाँ व्यवस्थामा रुपान्तरणभएका मुलुकहरु भने केही मात्र छन् । संघर्षमा सामेल भएर मात्र क्रान्ति प्रतीकको जन्म र विकास हुन्छ । त्यसैगरी क्रान्तिमा सामेल भएका अगुवाहरुले नै आफ्ना अनुभवको आधारमा अध्ययन अनुसन्धानबाट विचार प्रतिपादन गर्छन् र तीनलाई कार्यान्वयनमा लगेर परिमार्जन गर्दै विकास गर्छन् ।