प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आफ्नो मृत्युपश्चात् सम्पूर्ण शरीर दान गर्ने घोषणा